Werkwijze

Eerst houden wij een intakegesprek, dit duurt ongeveer 30 minuten en bestaat uit het invullen van een vragenlijst. Om zo tot een goede vraagstelling te komen. Hierbij maak ik ook gebruik van de "aangenaam kennismaken" kaarten.

Daarna wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste sessie. Hier staat het kind centraal, iedere aanpak is anders, hier wordt gekeken naar wat het kind nodig heeft. Dit duurt 50 minuten, en volgt er een klein verslag van wat we gedaan hebben. Wat er aan jullie verteld wordt bepaald het kind, ik hou mij aan eventuele zwijgplicht, dit om het vertrouwen van het kind niet te schaden.

Daarna komen de volgende sessies.

Indien alles goed gaat dan stopt de samenwerking, ik doe niet mee aan onnodige sessies.

Misschien is er een evaluatiegesprek gewenst? Dit kan ook na enkele maanden. Soms is er een kleine terugval en kan het nodig zijn om nog een sessie te hebben.

Ik ben ook steeds per mail bereikbaar, zijn er achteraf nog vragen of duiken er nog enkele probleempjes op, dan beantwoord ik deze graag.

Mijn  reizende praktijk, steeds aangepast aan de behoeften en noden van elk kind.

Via spel, verhalen en creatieve middelen gaan we aan de slag.