Voor alle kinderen tussen 4 en 14 jaar met of zonder label, met of zonder diagnose. Enige vereiste is dat ze Nederlands kunnen praten of zich kunnen uitdrukken via SMOG.

Voor baby's en ouders die graag meer verbinding willen.

Voor tieners die sterker in het leven willen staan.

Voor ouders, die graag anderen willen ontmoeten, die gehoord willen worden

Elk kind krijgt de kans om als unieke persoon gehoord te worden.

Problematiek

Overbelasting, imago

Pestgedrag, pesten of gepest worden

Schoolmoeheid, niet naar school willen gaan

Problemen bij echtscheidingen en rouwverwerking

Koppigheid

Schaamte, weinig zelfvertrouwen, laag zelfbeeld, weerbaarheid, onzekerheid

Eenzaamheid, geen vrienden hebben

Somberheid, piekeren

Faalangst en allerlei andere angsten

Jaloezie

Woede-aanvallen, agressie, boosheid, slaan, schelden

Identiteitscrisis